ASMANI

چه سکوتی تمام دنیا را فرا می گرفت اگــــــــر : هر کس به اندازه ی صداقتش حرف میزد ...!

شنبه 12 اردیبهشت 1394 ساعت 19:32

خدایا بالاتر از بهشتت نیز جایی هست ؟
برای این دستان پینه بسته، برای این کوه و تکیه گاه،
آری پدرم را می گویم …

کجا را وعده خواهی داد ؟


برچسب‌ها: پدر